Mapa: Početak > Servizi

IRIS

Usluge

IRIS nudi širok izbor usluga kojim je moguće zadovoljiti celokupan proizvodni ciklus jednog automatskog sistema :

Instalacija i provera rada
Instalacija softvera sa proverom signala
Verifika i modifike softvera u toku instalacije
Instalacija električnih ormara i perifernih delova
Realizacija komunikacije sa drugim mašinama
Upravljanje i nadzor radilišta

Održavanje i daljinsko upravljanje
Daljinska kontrola radi praćenja, diagnostike i malenih modifika, korišćenjem normalne telefonske linije .


Tehnički pregled
Povremeni tehnički pregledi radi preventivne kontrole dotrajalosti ili ostećenja.

Kursevi i obučavanje stručnjaka
Kursevi i obuka tehničara sa ciljem pokretanja složenih sistema i/ili održavalja i tehničke kontrole složenih sistema.

Multimedialna upustva
Moderan način pravljenja multimedijalnih uputstava za upotrebu i rukovanje radi pojednostavljenja rada specijalizovanim tehničarima, sa grafičkim prikazima i kompjuterskom pomoći - help on line. Ceokupan rad se nalazi na jednom DVD-u.

Održavanje i brza intervencija
IRIS stavlja na raspolaganje klijentima privilegovane ugovore sa kojim u slučaju prekida proizvodnje il kvara na proizvodnoj liniji, sa ciljem izbegavanja dugih prekida proizvodnje i visokih troškova prekida proizvodnje, garantuje intervenciju naših tehničara. Moguće garancije su:
Intervencija u roku od 12 sati za klijente iz grupe A
Intervencija u roku od 24 sati za klijente iz grupe B
Intervencija u roku od 48 sati za klijente iz grupe C
U alternativi za ostale klijente intervencija će biti urađena što ranije bude moguće.