Mapa: Početak > Roboti > Denso Robots

IRIS

Roboti DENSO

Denso Robots

Desetogodisnje iskustvo u robotici omogućava kompaniji IRIS da ponudi klientima široki spektar usluga sa robotima Denso, kao što su:

Projektovanje i konstrukcija novih robotizovanih mašina
Integracija i instaliranje robota koji je već u vlasništvu našeg klijenta
Modifike i poboljšanje već postojecih mašina
Prodaja novih i korišćenih robota
Kupovina korišćenih robota

Za dodatne informacije možete koristiti donji

Modul za traženje dodatnih informacija u vezi robota Denso

Model robota:

Zahtev:


Radi generalne informacije predstavićemo neke od robota

Denso Robots

Denso Robots - HM-G Series

Denso - Serie HM-G

Sloboda kretanja
4
Nosivost
od 10 do 20 Kg
Koristi se u
Manipulaciji, Sklapanju, Pakovanju

Denso Robots - HS-G Series

Denso - Serie HS-G

Sloboda kretanja
4
Nosivost
5 Kg
Koristi se u
Manipulaciji, Sklapanju, Pakovanju

Denso Robots - VM-G Series

Denso - Serie VM-G

Sloboda kretanja
5 o 6
Nosivost
10 Kg
Koristi se u
Manipulaciji, Sklapanju, Pakovanju

Denso Robots - VS-G Series

Denso - Serie VS-G

Sloboda kretanja
5 o 6
Nosivost
6 Kg
Koristi se u
Manipulaciji, Sklapanju, Pakovanju

Oficijalni sajt www Denso