Mapa: Početak > Proizvodi > Robotika i video kamere > Pakovanje sa video kamerama

Video

Pristupi jednom delu snimljenih filmovima nekih proizvoda IRIS u radu!

Mašina za pakovanje sa sistemom za viziju "IRIS SPEED"

Robot di confezionamento IRIS SPEED

 

Mašine za pakovanje serije IRIS SPEED su projektovane da zadovolje potrebe pakaovanja komanija koje posluju u različitim sektorima, i kao takve lako se prilagođavaju različitim zahtevima industrija:


    Prehrambena
    Automobilsticka
    hemiska
    Farmaceeutska
    Metalmehanička
    Rudarstvo
    Tekstilna
    Hartije


Robot za pakovanje IRIS SPEED su kompletno automatske i mogu raditi bez nadzora radnika. Brze Mašine za pakovanje je vrlo fleksibilan jer su napravljene od modularnih elemenata koji mogu, u zavisnosti od tipa instalacije mogu upravljati sa neogranicenim brojem mašina postavljenih u seriji. Sistemi za pakovanje IRIS SPEED su opremljeni sa jednom ili vise telekamera koje omogućavaju kontrolu dolaska prizvoda (poziciju, brzinu, orijentaciju itd. ) kao i video komtrolu dela gde se stavlja proizvod (kontejner, posuda, kutija kartonska ili termoformirana itd.)

Software per sistema di confezionamento IRIS SPEED PACK Izbor proizvodnog formata vrši se direktno na mestu za rad, na jednostavan i intuitivan način, zahvaljujući softveru za pakovanje IRIS SPEED PACK Ver. 1.3. 1.3. Operator može da izabere i promeni u roku od par sekundi jedan od deset hiljada programma rada memorisan u našoj bazi podataka. Velika brzina zamene formata - prizvodnje, čine naš sistem pakovanja pogodan za koristenje i za male serije proizvodnje. Takođe, uz nekoliko jednostavnih poteza može se brzo uvesti i novi tip proizvodnje, jedan od osnovnih zadataka softvera IRIS SPEED PACK je da optimizuje i pojednostavi (putem samo-učenje) programiranje i prepoznavanje različitih tipova proizvoda na ulazu i u posudama u kojima se postavljaju. Istovremeno i potpuno automatski i transparentno za operatora, softver brine o optimizaciji, izračunavanju putanje robota uključujući i moguće conveyor tracking funkcije kao i utvrđivanje najbolje poziciji za skladištnje. U slučaju prisustva više robota za pakovanje na istoj liniji pakovanje, softver IRIS SPEED PACK optimizuje rad pojedinačnih robota za pakovanje, kako bi se povećala efikasnost i garantovala pravilna raspodela proizvoda između svih robota.
Sve ovo čini sistem za pakovanje IRIS SPEED PACK jednostavan za korišćenje, čak i od osoba koje nisu posebno priprema. Filozofija IRIS je, u stvari, da obezbedi robotski sistemi čija upotreba, u smislu jednostavnosti korišćenja se može svesti na običan kućni aparat.
Mašine za pakovanje IRIS SPEED PACK su opremljena sa složenim samo-dijagnostički softverom za trenutno prepoznavanje bilo koje greške i garantuje sprečavanje ciklus proizvodnje u slucaju pojave kvara. Radnik biva upozoren zvučnim signalom a na monitoru se prikazuje poruku sa opisom kvara.

Na zahtev mašina za pakovanje može biti opremljena sa:
    Illuminatori speciali
    Regolatore altezza prodotto
    Multi-pinza
    Opzioni personalizzate nei programmi e nei dispositivi aggiuntivi
    Trasportatori e relativi equipaggiamenti

Linija za pakovanje IRIS SPEED PACK IRIS (integratora i dobavljača najpoznatijih proizvođača robota kao što su Kuka, ABB, Comau, Fanuc, Motoman, i drugi) se nalazi na visokom mestu u svojoj kategoriji, uprkos niskoj ceni.

Tehnički podaci koji za mašinu za pakovanje IRIS SPEED PACK

Opis

J.M.

Vrednos

Dimenzije mašine (L x W x H)

mm

1250(**)x1250x2500

Maksimalna brzina pakovanja

Komada/sec/min/sati

2/120/7200

Interval između 2 proizvoda

sec

0.5

Srednje vreme promene formata

min

1